Toewijzing van huurwoningen

 Maak uw keuze:
- Inleiding
- Aanbod huurwoningen in Valkenswaard
- Woningbelang
- Voorwaarden en selectieprocedure
- Afspraken tussen Woningbelang en gemeente
- Stichting WOONBEDRIJF SWS/Hhvl
- Nog twee corporaties
- Meer informatie
 

 

Inleiding
Het komt regelmatig voor dat inwoners bij de gemeente aankloppen omdat zij problemen hebben met het vinden van passende woonruimte. Het gaat hierbij dan om huurwoningen. Soms komen mensen om een nadere uitleg te krijgen over het woonruimteverdelingbeleid, soms ook om begrip te vragen voor hun eigen situatie. In het laatste geval wordt de gemeente nogal eens om ondersteuning gevraagd bij een poging om bij de verhuurder toch 'iets te forceren' vanwege de specifieke situatie van de woningzoekende.

Vooropgesteld: iedereen is van harte welkom in het gemeentehuis voor nadere tekst en uitleg over deze materie. Dat mag ook zeker zo blijven. Echter, de gemeente kan én wil in individuele gevallen weinig doen buiten de afspraken die met verhuurder Woningbelang zijn gemaakt over de wijze van toewijzing van huurwoningen. In dit artikel leest u meer over die afspraken.

 

terug naar boven

 

Aanbod huurwoningen in Valkenswaard
In de gemeente Valkenswaard is Bouwvereniging Woningbelang met circa 3500 woningen veruit de grootste verhuurder van (sociale) huurwoningen. Woningbelang heeft een gevarieerd woningaanbod in zowel Valkenswaard, Dommelen als Borkel en Schaft (en overigens ook in Bergeijk).

Maar ook Stichting WOONBEDRIJF SWS.Hhvl (het samengaan van Woningstichting Hertog Hendrik van Lotharingen (Hhvl) en Woningstichting SWS) verhuurt circa 450 woningen in onze gemeente, voornamelijk seniorenwoningen in Hoge Akkers en Turfberg-Zuid.

Als u op zoek bent naar een huurwoning in Valkenswaard, dan krijgt u dus in veel gevallen te maken met de regels die Woningbelang of Woonbedrijf hanteren voor de verhuur ervan. In het kort gaat het als volgt.

 

terug naar boven


Woningbelang
Woningbelang publiceert elke woensdagochtend het nieuwe huuraanbod op de website www.woningbelang.nl. Zoals zovele corporaties, dat zijn verhuurders van sociale huurwoningen, werkt Woningbelang met het zogenaamde aanbodmodel: de verhuurder biedt de woning die vrijkomt opnieuw te huur aan en degene die interesse heeft moet daar zelf op reageren. Maar niet iedereen komt zonder meer in aanmerking.

 

terug naar boven


Voorwaarden en selectieprocedure
Om een kans te maken op de woning van uw keuze moet u zich allereerst bij Woningbelang laten inschrijven als woningzoekende. Vervolgens moet u voldoen aan de voorwaarden die in de publicaties zijn vermeld. Deze voorwaarden verschillen per woning. Het gaat daarbij om leeftijd, gezinssamenstelling en inkomen.

Dit geheel noemen we het 'woonruimteverdelingsysteem'. Verdere uitleg daarover treft u aan op de advertentiepagina van Woningbelang. De praktijk leert dat er vaak tientallen gegadigden zijn voor een bepaalde woning. Een selectieprocedure is dan nodig om uit te maken wie de woning krijgt aangeboden.

Omdat de druk op de sociale (huur)woningmarkt in Valkenswaard tamelijk hoog is, kan het zodoende soms een hele tijd duren, soms zelfs jaren, voordat uw wensen in vervulling gaan. Juist daarom is een rechtvaardige verdeling van de schaarse woonruimte van aanmerkelijk belang.

 

terug naar boven

 

Afspraken tussen Woningbelang en de gemeente Valkenswaard
De gemeente Valkenswaard vindt dat Woningbelang als 'specialist bij uitstek' op het gebied van verhuur van woningen daarvoor alle vakkennis in huis heeft. Daarom hebben Woningbelang en de gemeente al sinds jaar en dag de uitdrukkelijke afspraak dat Woningbelang verantwoordelijk is voor ontwikkeling, toepassing en eventueel bijstelling van het woonruimteverdelingsysteem, ook wel: woonruimteverdelingbeleid genoemd.

Tot dat beleid behoort ook het urgentiebeleid; voorrang krijgen boven andere woningzoekenden in geval van acute noodsituaties. De beoordeling daarvan geschiedt door onafhankelijke commissies. De gemeente bemoeit zich slechts op hoofdlijnen met het woonruimteverdeling- en urgentiebeleid en heeft 'slechts' een adviserende rol in de evaluatie en eventuele bijstelling daarvan (eens in de 'zoveel' jaar).

Dat betekent ook dat de gemeente zich in principe niet bemoeit met individuele gevallen. Bijvoorbeeld bij conflicten over de toewijzing van woningen of over de vraag of u wel of niet een urgentieverklaring zou moeten krijgen enzovoort.

 

terug naar boven

 

Stichting WOONBEDRIJF SWS.Hhvl
Het woonruimteverdelingsysteem van Woonbedrijf is op hoofdlijnen vergelijkbaar met dat van Woningbelang, namelijk volgens de principes van het hierboven beschreven aanbodmodel.
Het grootste verschil zit hem feitelijk in de manier waarop vrijkomende huurwoningen worden aangeboden. Voor Stichting WOONBEDRIJF SWS/Hhvl kunt u die vinden op internet (www.woonbedrijf.com) bij de vrijkomende woningen. Maar let op: ook hier geldt dat u eerst bij Stichting WOONBEDRIJF SWS.Hhvl ingeschreven moet zijn als woningzoekende.

terug naar boven

 

Nog twee corporaties
Voor de volledigheid melden we dat behalve Woningbelang en Woonbedrijf nog twee corporaties in Valkenswaard actief zijn op het gebied van verhuren van sociale huurwoningen.

  • complex 52 appartementen hoek Eindhovenseweg/Valkenierstraat. Deze woningen worden verhuurd door Vestia Midden-Nederland, Hof 136 in Bergeijk, tel. 0497-550494.
  • complex 30 appartementen hoek Leenderweg/Europalaan (De Meule). Deze woningen worden verhuurd door Woningstichting Vitalis, tel. 013-4628160.
  • eengezinswoningen in Muldershoek. Deze woningen worden verhuurd door Makelaarskantoor Meeus in Eindhoven en vallen in de categorie 'vrije sector'.

Alle overige huurwoningen in Valkenswaard vallen in de categorie 'vrije sector'.

 

terug naar boven

Meer informatie
Met vragen over het bovenstaande kunt u terecht bij het team Ruimtelijke ontwikkeling en economie van de gemeente, telefoonnummer 040-2083444.

Met vragen over het woonruimteverdelingbeleid van Woningbelang kunt u bellen met het centrale nummer van Woningbelang, telefoonnummer 040-2083838 (ook informatie over inschrijving).

Met vragen over het woonruimteverdelingbeleid van Woonbedrijf kunt u bellen met telefoonnummer 040-2434343 (ook informatie over inschrijving).

 

terug naar boven