Leegstandswet

Vergunning Leegstandwet

Een oplossing om dubbele lasten enigszins te verminderen is het tijdelijk verhuren van de te koop staande woning. Veel banken zijn echter niet bereid huiseigenaren toestemming te geven om het te koop staande huis tijdelijk te verhuren. De gemeente kan, voortvloeiend uit de Leegstandwet, een vergunning verstrekken aan de huiseigenaar. Met een vergunning is de hypotheek verstrekkende bank in veel gevallen wel bereid om goedkeuring af te geven voor tijdelijke verhuur.

Formulieren

Niet alle woningen komen echter in aanmerking en er zijn wettelijke voorwaarden voor het verlenen van de vergunning. De vergunning is geldig voor maximaal twee jaar met de mogelijkheid van een verlenging van maximaal één jaar. De totale duur van de vergunning is echter nooit meer dan vijf jaar. Om na twee jaar voor verlenging in aanmerking te komen zal de vergunninghouder aan moeten geven wat hij/zij gedaan heeft in de poging de woning te verkopen.

Het aanvragen en het verlengen van een vergunning kan met gebruikmaking van het 'aanvraagformulier vergunning Leegstandwet'. Het formulier is verkrijgbaar bij het KlantContactCentrum, maar u kunt het ook hieronder downloaden.

Download hier: