Grond kopen

De gemeente verkoopt regelmatig grond: particuliere bouwkavels, grond voor projectbouw en voor sociale woningbouw, industriegrond op bedrijventerreinen, snippergroen, en nog veel meer.

Grondprijzen

De grondprijzen zijn door de raad vastgesteld en gelden sinds 28 augustus 2008. 

  1. Bouwgrond voor vrije sector: € 380,00 per m² excl. BTW.
  2. Bouwgrond voor sociale huur woningbouw: € 304,00 per m² excl. BTW (80% vrije sector prijs).
  3. Bouwgrond op bedrijventerreinen: € 150,00 per m² excl. BTW.
  4. Snippergroen zonder bouwmogelijkheid: € 95,00 per m² kosten koper (dus met overdrachtsbelasting) (25% vrije sector prijs).
  5. Alle overige grond: marktconform op basis van een rapport van een onafhankelijk taxateur.

Procedure uitgifte particuliere bouwkavels

Bouwgrond is in Valkenswaard zeer schaars. Daarom heeft de gemeente jarenlang een wachtlijst gehanteerd. In 2010 is besloten om deze wachtlijst te bevriezen en na de uitgifte van kavels in het project Lage Heide, wonen, op te heffen. U kunt zich daarom niet meer inschrijven op de wachtlijst.
In 2012 wordt de eerste fase van het project Lage Heide, wonen, uitgegeven. Het gaat onder meer om 26 particuliere bouwkavels. Deze worden eerst aangeboden aan de gegadigden op de wachtlijst. Als niet alle kavels zijn verkocht, worden ze op de vrije markt aangeboden. Meer duidelijkheid hierover wordt niet voor eind 2012 verwacht. Als dat het geval is, wordt daarover in elk geval gepubliceerd op de gemeentepagina in de Kempener Koerier. De volgende fasen worden in principe in 2013, 2014 en 2015 uitgegeven. De particuliere kavels worden op dezelfde manier uitgegeven als in 2012.
Voor de uitgifte Lage Heide, wonen, is een protocol vastgesteld. Dit protocol kunt u vinden op de webpagina 'Bouwkavels Lage Heide'.

Procedure uitgifte industriegrond

Industriegrond wordt toegewezen op grond van tevoren vastgestelde criteria, zoals milieucategorie en grootte van de bouwkavel, maar ook spelen werkgelegenheid en mogelijke overlast op de bestaande vestigingsplaats een rol. Als de gemeente een bedrijfskavel beschikbaar heeft, worden alle gegadigden op de wachtlijst hierover geïnformeerd. Ook wordt de uitgifte bekend gemaakt op de gemeentepagina van de Kempener Koerier. De grond wordt toegewezen aan dat bedrijf dat het beste voldoet aan de criteria.

Op dit moment heeft de gemeente Valkenswaard geen industriegrond beschikbaar. Bent u geïnteresseerd in industriegrond, dan kunt u zich inschrijven op de wachtlijst. Aan deze inschrijving zijn geen kosten verbonden. Een inschrijfformulier kunt u vinden in onze productencatalogus of aanvragen bij Grondzaken, telefoon 040-2083604 of 2083605.

Procedure verkoop restgroen

Reststroken grond zijn openbare stroken gemeentegrond die grenzen aan particuliere tuinen. Als u graag een stuk restgrond wilt kopen van de gemeente, kunt u een schriftelijk verzoek indienen met een tekening waarop staat aangegeven wat u precies wilt kopen. Uw verzoek wordt beoordeeld op grond van het vastgestelde Snippergroenbeleid. Wilt u weten waar gemeentegrond grenst aan uw tuin? Ga dan verder naar de interactieve basiskaart, zoek op uw adres en vink Gemeente eigendommen aan.

Informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Grondzaken van het team Ruimtelijke ontwikkeling en economie, telefoon (040) 2083604 of 2083605.

Formulieren vindt u bij het product 'grond kopen, huren of pachten' via het tabblad formulieren.