Grond huren

De gemeente Valkenswaard verhuurt grond aan inwoners van Valkenswaard voor verschillende doelen.

Volkstuinen

De gemeente heeft een aantal volkstuincomplexen waar volkstuinen worden verhuurd aan inwoners van Valkenswaard. Volkstuinen hebben een oppervlakte van ongeveer 200 m². De huur bedraagt € 50,00 per jaar. De huur wordt elke vijf jaar geïndexeerd. Eénmalig is € 25,00 inschrijfgeld verschuldigd. Er komt jaarlijks een aantal volkstuinen beschikbaar. De gemeente heeft op de volgende locaties volkstuinen te huur:

  • Kornoeljelaan
  • Narcislaan
  • Le Sage ten Broekstraat
  • Minister Aalbersestraat

Het volkstuincomplex aan de Merendreef is verhuurd aan Volkstuinvereniging 't Plataantje. Vrijkomende volkstuinen op dit complex worden verhuurd door de vereniging. Voor meer informatie kunt u zich wenden tot de heer F. Rooyakkers, telefoon 040-2043431, e-mail fcmrooyakkers@onsbrabantnet.nl.

Het volkstuincomplex aan de Keersop is verhuurd aan Volkstuinvereniging Spinder. Vrijkomende volkstuinen op dit complex worden verhuurd door de vereniging. Voor meer informatie kunt u zich wenden tot de heer F. Broekhuijse, telefoon 040-2044205. 

Paardenweien

De gemeente verhuurt paardenweien. Volgens de huurovereenkomst is het niet toegestaan om op de paardenwei een stal te bouwen. De huur bedraagt € 0,245 per m² per jaar. Eénmalig is € 25,00 inschrijfgeld verschuldigd. De huur wordt elke vijf jaar geïndexeerd. Paardenweien komen slechts af en toe beschikbaar.

Snippergroen

De gemeente heeft Snippergroenbeleid vastgesteld. Snippergroen zijn stroken openbare gemeentegrond die grenzen aan particuliere tuinen die de gemeente wil verkopen of verhuren. Deze verhuur is altijd voor bepaalde tijd namelijk zolang de huurder op dat adres woont. Elke opvolgende bewoner moet opnieuw een huurovereenkomst aangaan met de gemeente. Op dat moment kunnen de voorwaarden door de gemeente worden aangepast. De huur van snippergroen bedraagt € 3,325 per m² met een minimum van € 50,00 per jaar en wordt elk jaar geïndexeerd. Eénmalig is € 25,00 inschrijfgeld verschuldigd.

Overig

Alle overige verzoeken om grond te huren of te gebruiken worden individueel beoordeeld. Er kunnen specifieke voorwaarden worden gesteld aan verhuur of gebruik. De huur bedraagt altijd tenminste € 50,00 per jaar ter dekking van de administratieve kosten van de verhuur.

Voor inlichtingen over verhuur van grond kunt u contact opnemen met Grondzaken van het team Ruimtelijke ontwikkeling en economie, telefoonnummer 040-2083605 of 2083604. Het aanvraagformulier huren grond kunt u downloaden bij het product 'Grond kopen, huren of pachten', onder het tabje 'formulieren'.