Bestemmingsplannen

Digitale bestemmingsplannen van de gemeente Valkenswaard kunt u op de website www.ruimtelijkeplannenvalkenswaard.nl raadplegen. Alle andere bestemmingsplannen kunt u inzien op het gemeentehuis. Raadpleeg de informatie over inzage in een bestemmingsplan of maak direct een afspraak. 

Bestemmingsplannen en structuurvisies voor heel Nederland kunt u vinden op de website www.ruimtelijkeplannen.nl.