Hoe kan de gemeente bezuinigen?

Dit item is gearchiveerd op 01-04-2011.

Valkenswaard kan meedenken!

 

De gevolgen van de kredietcrisis en de lagere inkomsten van het rijk treffen ook onze gemeente. Vanaf 2012 zal de gemeente Valkenswaard alle bezuinigingszeilen moeten bijzetten. De 'kaasschaaf' voldoet niet meer. Het gaat om echte beleidskeuzes en om stevige efficiencyverhogingen. Er zullen dus heldere keuzes gemaakt moeten worden. De gemeente zal zich op haar takenpakket moeten bezinnen en daarbij op haar rol in de samenleving. Een gemeentelijke overheid die toch randvoorwaarden voor een goede samenleving biedt, is de uiteindelijke opgave.

 

Meedenken belangrijk
De gemeente Valkenswaard vindt het belangrijk dat inwoners worden betrokken bij de bezuinigingsdiscussie. Wij willen u hiertoe de gelegenheid geven. Hebt u een idee hoe de gemeente Valkenswaard kan bezuinigen?? Maak uw idee voor 1 april aan ons kenbaar!!!!! Vul hiervoor dit formulier in.

 

Vervolg
Na 1 april maken wij een rapportage waarbij wij ook uw ideeën zullen opnemen. Deze rapportage wordt vervolgens aangeboden aan de raad en dient ertoe om de raad te ondersteunen bij het maken van de bezuinigingskeuzes.