Gemeentelijke heffingen

Maak uw keuze:
- heffingen
- belastingen
- tarieven 2014
- tarieven leges

terug naar boven

Heffingen

De belangrijkste inkomstenbron voor een gemeente is het rijk. Behalve via de zogenaamde Algemene Uitkering krijgt een gemeente voor specifieke zaken een bijdrage, zoals voor uitkeringen in het kader van de bijstandsregeling. Daarnaast kent de gemeente eigen inkomstenbronnen, zoals gemeentelijke heffingen.

Er zijn grofweg twee soorten gemeentelijke heffingen te onderscheiden:

  • algemene heffingen, zoals de onroerende-zaakbelastingen en de toeristenbelasting. De gemeente is vrij in de besteding van deze middelen, voor welk taakgebied dan ook.
  • specifieke heffingen, zoals de rioolheffing, de afvalstoffenheffing en de leges voor bijvoorbeeld een paspoort of rijbewijs. Deze middelen zijn uitsluitend bestemd voor de betreffende taken. Daarop mag geen 'winst' worden gemaakt.

De gemeente Valkenswaard gebruikt de opbrengst uit de algemene heffingen voor tal van doelen. Te denken valt aan het onderhouden van wegen of de aanleg van sportvoorzieningen, maar ook aan het verlenen van subsidies aan lokale instellingen.

Het geld dat de gemeente ontvangt uit specifieke heffingen is bedoeld om bepaalde kosten te dekken. Zo worden bouwleges in rekening gebracht voor het behandelen van de aanvraag voor een bouwvergunning en betaalt u afvalstoffenheffing voor het ophalen van het huisvuil. De gemeenteraad stelt jaarlijks de tarieven vast. Meer informatie over de bestemming van alle gelden vindt u in de begroting.

terug naar boven

Belastingen

Wie in Valkenswaard woont of een bedrijf heeft, moet gemeentebelastingen betalen. Dat is nodig om allerlei voorzieningen te betalen zoals aanleg en onderhoud van wegen, plantsoenen en riolering en het aantrekkelijk maken en veilig houden van uitgaansgebieden. Door belasting te betalen leveren alle inwoners en bedrijven van Valkenswaard een bijdrage aan de gemeente.

Naast onroerende-zaakbelastingen heft de gemeente Valkenswaard ook rioolheffing, afvalstoffenheffing, toeristenbelasting, precariobelasting, marktgelden en leges. Jaarlijks worden de tarieven door de gemeenteraad in een verordening vastgesteld. Op de pagina verordeningen kunt u de tarieven raadplegen.

Meer informatie over gemeentebelastingen vindt u op het woz-portaal.

terug naar boven

Tarieven 2014

Hieronder vindt u de tarieven zoals ze in de gemeente Valkenswaard zijn vastgesteld voor het jaar 2014. Ter vergelijking zijn ook de tarieven van vorig jaar opgenomen.

 

 

Tarief 2014 Tarief 2015
Onroerende-zaakbelasting (OZB) woningen    
Eigenaar 0,1148% WOZ-waarde  0.1312% WOZ-waarde
Onroerende-zaakbelasting (OZB) niet-woningen    
Eigenaar 0,1916% WOZ-waarde  0.2134% WOZ-waarde
Gebruiker 0,1538% WOZ-waarde  0.1742% WOZ-waarde
Afvalstoffenheffing/reinigingsrecht    
Alleenstaande € 187,00 € 180,00
Meerpersoons huishoudens

€ 261,00

€ 252,00
Rioolheffing € 205,00 € 205,00
Marktgelden € 2,55 per meter  
Toeristenbelasting € 1,10 p.p.p. nacht € 1,10 p.p.p. nacht

terug naar boven

Tarieven leges

Op grond van de legesverordening worden bouwleges geheven, die samenhangen met het in behandeling nemen van een aanvraag omgevingsvergunning met de activiteit 'bouwen'. Hieronder vindt u de tarieven voor het in behandeling nemen van een aanvraag omgevingsvergunning met de activiteit 'bouwen'. Voor meer informatie over leges, kunt u terecht op de webpagina verordeningen.

Bouwleges 2014

Tarieven klantcontactcentrum

Naast bouwleges vindt u in de legesverordening ook de tarieven voor het aanvragen van een paspoort of een rijbewijs. Hieronder zijn de tarieven van de meest voorkomende aanvragen samengevat. Voor meer informatie over tarieven van leges, kunt u terecht op de pagina verordeningen.

Daarnaast gelden per 09-03-2014 de volgende tarieven voor de belangrijkste documenten:

 

 

Tarief 2014

Tarief 2015
Reisdocumenten      
Nederlandse identiteitskaart tot 18 jaar 5 jaar geldig € 28,35 € 28,45
Nederlandse identiteitskaart vanaf 18 jaar 10 jaar geldig € 52,95 € 53,05
Paspoort tot 18 jaar 5 jaar geldig € 51,05 € 51,20
Paspoort vanaf 18 jaar 10 jaar geldig € 66,95 € 67,10
Zakenpaspoort tot 18 jaar 5 jaar geldig € 51,05 € 51,20
Zakenpaspoort vanaf 18 jaar 10 jaar geldig € 66,95 € 67,10
Spoedleges reisdocumenten   € 47,05 € 47,30

 

 

Tarief 2014

Tarieven 2015
Rijbewijzen    
Afgifte, vernieuwen, omwisselen rijbewijs € 38,45 € 38,45
Eigen verklaring € 25,80 € 27,80
Spoedleges  € 34,10 € 34,10
     
Algemeen    
Uittreksel/inlichting gem., basisadministratie € 7,75 € 7,75
Verklaring omtrent het gedrag € 30,05 € 30,05
     
Parkeervergunning bewoners (2 jaar geldig)    
Centrum - bewoners - 1ste vergunning € 85,00 per 2 jaar € 85,00 per 2 jaar
Centrum - bewoners - 2e vergunning € 110,00 per 2 jaar € 110,00 per 2 jaar
Centrum - bewoners - vanaf 3e vergunning € 220,00 per 2 jaar € 220,00 per 2 jaar
Buiten centrum - bewonersvergunning € 45,00 per 2 jaar € 45,00 per 2 jaar
Mantelzorgvergunningen met indicatiestelling Gratis Gratis
     
Parkeervergunning bedrijven (1 jaar geldig)    
Centrum - bedrijven - 1ste vergunning € 110,00 per jaar € 110,00 per jaar
Centrum - bedrijven - 2e vergunning € 220,00 per jaar € 220,00 per jaar
Centrum - bedrijven - vanaf 3e vergunning € 330,00 per jaar € 330,00 per jaar
Buiten centrum - bedrijven - 1ste vergunning € 55,00 per jaar € 55,00 per jaar
Buiten centrum - bedrijven - 2e vergunning € 110,00 per jaar € 110,00 per jaar
Buiten centrum - bedrijven - vanaf 3e vergunning € 165,00 per jaar € 165,00 per jaar
     
Leges Loterij € 72,60  

terug naar boven

Zie ook:

WOZ-portaal