Begroting 2013

De gemeentebegroting is het huishoudboekje van de gemeente Valkenswaard. Hierin staan alle inkomsten en uitgaven van de gemeente voor het jaar 2013. Verder vindt u er alle voorstellen in voor investeringen voor het begrotingsjaar 2013.

 Ga verder naar: