Zeelbergseweg 12

Dit item is gearchiveerd op 23-12-2010.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Bestemmingsplan onherroepelijk
Publicatiedatum: 10-11-2010

Burgemeester en wethouders maken bekend dat bovengenoemd bestemmingsplan, vastgesteld door de gemeenteraad op 29 juli 2010, inwerking is getreden en onherroepelijk is geworden op 21 oktober 2010.

 

Het bestemmingsplan ligt voor eenieder ter inzage in het gemeentehuis, De Hofnar 15 te Valkenswaard en is digitaal te raadplegen op de website www.ruimtelijkeplannenvalkenswaard.nl.