Zeelberg 80

Dit item is gearchiveerd op 30-06-2011.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning
Publicatiedatum: 18-05-2011

Burgemeester en wethouders van Valkenswaard maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal 6 weken:
Nummer: OV2011.087
Omschrijving: plaatsen erfafscheiding, Zeelberg 80

 

De beslistermijn wordt verlengd in verband met aanpassen van het plan conform het welstandsadvies. Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 17 juni 2011.