Zeelberg 52 - 54

Dit item is gearchiveerd op 14-07-2011.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning
Publicatiedatum: 01-06-2011

Burgemeester en wethouders van Valkenswaard maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal 6 weken:
Nummer: OV 2011.092
Omschrijving: Bouwen van 2 woonhuizen, Zeelberg 52 - 54.

 

De beslistermijn wordt verlengd in verband met het zorgvuldig kunnen beoordelen van de aanvraag om tot een weloverwogen beslissing te komen. Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 6 juli 2011.