Zeelberg 47

Dit item is gearchiveerd op 20-09-2012.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Bouwvergunning verleend
Publicatiedatum: 08-08-2012

Nummer: BR.2010.258
Datum verzending: 03-07-2012
Omschrijving: uitbreiden varkensstal en luchtwasser, Zeelberg 47 - 5556 XV