Zeelberg 47

Dit item is gearchiveerd op 22-12-2011.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Bouwvergunning verleend
Publicatiedatum: 09-11-2011

Nummer: BR 2010.191
Verzenddatum: 02-11-2011
Omschrijving: bouwen rundveestal, Zeelberg 47 - 5556 XV