Zeelberg 47

Dit item is gearchiveerd op 10-11-2011.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Wet milieubeheer
Publicatiedatum: 28-09-2011

Beschikking
Burgemeester en wethouders hebben de volgende wijziging vastgesteld op het besluit d.d. 31 maart 2011 en 17 juni 2011 tot verlening van de milieuvergunning voor het uitbreiden/wijzigen van een melk- en rundveebedrijf aan de Zeelberg 47, ten name van A.J.T.M. van Hoof.

 

Het betreft een besluit tot vaststelling van gewijzigde geluidvoorschriften behorende bij de milieuvergunning.

Het betreft een besluit ingevolge art. 6:18 Algemene wet bestuursrecht dat hangende een beroep wordt gewijzigd. Tegen het besluit staat geen (nieuw) beroep open.