Zandbergstraat ong. sectie I 49 en 50

Dit item is gearchiveerd op 06-10-2011.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning aangevraagd
Publicatiedatum: 24-08-2011

Nummer: OV 2011.267
Datum ontvangst: 15-08-2011
Omschrijving: renovatie bestaande paardenweien en plaatsen hekwerk, Zandbergstraat ong. sectie I 49 + 50