Zandbergstraat 29

Dit item is gearchiveerd op 09-02-2012.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning aangevraagd
Publicatiedatum: 28-12-2011

Nummer: OV 2011.353
Datum ontvangst: 19-12-2011
Omschrijving: wijzigen gebruik t.b.v. mantelzorgwoning, Zandbergstraat 29 - 5555 LA