Zandbergstraat 12

Dit item is gearchiveerd op 19-07-2012.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning aangevraagd
Publicatiedatum: 06-06-2012

Nummer: OV 2012.109
Datum ontvangst: 25-05-2012
Omschrijving: aanleggen 2 inritten, Zandbergstraat 12 - 5555 LB