Zandbergstraat 12

Dit item is gearchiveerd op 10-05-2012.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning aangevraagd
Publicatiedatum: 28-03-2012

Nummer: OV 2012.050
Datum ontvangst: 15-03-2012
Omschrijving: bouwen 2 woonhuizen, Zandbergstraat 12 - 5555 LB