Wolfsven 28

Dit item is gearchiveerd op 30-12-2010.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning aangevraagd
Publicatiedatum: 17-11-2010

Nummer: OV 2010.172
Datum ontvangst: 10-11-10
Omschrijving: vergroten rundveestal, Wolfsven 28