Wolfsven 28

Dit item is gearchiveerd op 28-06-2012.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning aangevraagd
Publicatiedatum: 16-05-2012

Nummer: OV 2012.093
Datum ontvangst: 09-05-2012
Omschrijving: bouwen veldschuur, Wolfsven 28 - 5556 VD