Wolbergstraat - hoek Warande

Dit item is gearchiveerd op 03-11-2011.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning aangevraagd
Publicatiedatum: 21-09-2011

Nummer: OV 2011.313
Datum ontvangst: 12-09-2011
Omschrijving: wijziging op verleende vergunning OV 2011.130 voor het plaatsen van een tijdelijk onderwijsgebouw, i.v.m. aanwezige gasleiding, Wolbergstraat / hoek Warande