Wolbergstraat 8

Dit item is gearchiveerd op 08-03-2012.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning aangevraagd
Publicatiedatum: 25-01-2012

Nummer: OV 2011.409
Datum ontvangst: 16-01-2012
Omschrijving: vernieuwen en vervangen bijgebouwen, Wolbergstraat 8 - 5555 KE