Witbolgrasbeemd 30

Dit item is gearchiveerd op 26-05-2011.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning aangevraagd
Publicatiedatum: 13-04-2011

Nummer: OV 2011.137
Datum ontvangst: 04-04-2011
Omschrijving: veranderen / vernieuwen voorgevel, Witbolgrasbeemd 30