Willibrorduslaan

Dit item is gearchiveerd op 12-04-2012.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Vergunning kabels en leidingen verleend
Publicatiedatum: 29-02-2012

´╗┐Nummer: 12uit00973
Verzenddatum: 14-02-2012
Omschrijving: aanleggen gasleidingen door Enexis, Willibrorduslaan