Willibrorduslaan - Waalreseweg

Dit item is gearchiveerd op 08-03-2012.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning ingetrokken aanvraag
Publicatiedatum: 25-01-2012

Dossier nummer: OV 2012.001
Ingekomen: 03-01-2012
Ingetrokken: 17-01-2012
Omschrijving en adres: kappen bomen t.b.v. aanleg riolering, Willibrorduslaan - Waalreseweg