Willibrorduslaan 47

Dit item is gearchiveerd op 28-04-2011.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Ingekomen meldingen Wet milieubeheer
Publicatiedatum: 16-03-2011

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Valkenswaard maakt bekend dat op grond van artikel 8.40 van de Wet milieubeheer de navolgende melding is ingediend.

 

Datum: 10-02-2011
Melding: Oprichting eethuis VOF Dado, Willibrorduslaan 47, t.n.v. G.A. Roestenburg
 

 

De inrichting dient te gaan voldoen aan de standaard milieuvoorschriften zoals deze in het betreffende Besluit zijn aangegeven.

 

Desgevraagd kan de melding worden ingezien bij het klantcontactcentrum, de Hofnar 15 te Valkenswaard, tijdens de openstellingstijden.