Wilhelminapark

Dit item is gearchiveerd op 02-08-2012.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Vergunning kabels en leidingen verleend
Publicatiedatum: 20-06-2012

Nummer: 12uit04090
Datum verzending: 12-06-2012
Omschrijving: wijzigen lagedruknet Enexis, Wilhelminapark - 5554