Wilhelminapark

Dit item is gearchiveerd op 15-03-2012.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Vergunning kabels en leidingen verleend
Publicatiedatum: 01-02-2012

Nummer: 12uit00525
Verzenddatum: 26-01-2012
Omschrijving: aanleg gasleidingen door Enexis, Wilhelminapark