Wilhelminapark 80

Dit item is gearchiveerd op 06-10-2011.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning aangevraagd
Publicatiedatum: 24-08-2011

Nummer: OV 2011.271
Datum ontvangst: 12-08-2011
Omschrijving: bouwen erker, Wilhelminapark 80