Wilhelminapark 60

Dit item is gearchiveerd op 24-03-2011.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning aangevraagd
Publicatiedatum: 09-02-2011

Nummer: OV 2011.034
Datum ontvangst: 01-02-2011
Omschrijving: kappen boom, Wilhelminapark 60