Wilhelminapark 56

Dit item is gearchiveerd op 07-04-2011.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning aangevraagd
Publicatiedatum: 23-02-2011

Nummer: OV 2011.053
Datum ontvangst: 01-02-2011
Omschrijving: kappen boom, Wilhelminapark 56