Wilhelminapark 3

Dit item is gearchiveerd op 12-05-2011.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning aangevraagd
Publicatiedatum: 30-03-2011

Nummer: OV 2011.123
Datum ontvangst: 21-03-2011
Omschrijving: Kappen boom (paarden kastanje), Wilhelminapark 3