Wilhelminapark 30 A

Dit item is gearchiveerd op 14-07-2011.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning aangevraagd
Publicatiedatum: 01-06-2011

Nummer: OV 2011.187
Datum ontvangst: 23-05-2011
Omschrijving: kappen boom, Wilhelminapark 30 A