Wilgenroosstraat 25

Dit item is gearchiveerd op 20-10-2011.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning aangevraagd
Publicatiedatum: 07-09-2011

Nummer: OV 2011.285
Datum ontvangst: 24-08-2011
Omschrijving: kappen 1 amberboom in de zijtuin, Wilgenroosstraat 25