Wijzigingen Beleidsregels standplaatsen

Dit item is gearchiveerd op 29-03-2012.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Beleidsregels
Publicatiedatum: 15-02-2012

Burgemeester en wethouders van de gemeente Valkenswaard maken bekend dat in de vergadering van 31 januari 2012 beleidsregels standplaatsen zijn vastgesteld.

 

De gewijzigde beleidsregels treden met ingang van 16 februari 2012 in werking. Deze zijn tevens te raadplegen op onze website. Voor nadere informatie over de beleidsregels kunt u contact opnemen met de heer S. Wedzinga, team Vergunningen, Toezicht en Handhaving, telefoonnummer 040-2083 573.