Wijziging Evenementenbeleid

Dit item is gearchiveerd op 31-05-2012.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Beleidsregels
Publicatiedatum: 18-04-2012

De gemeenteraad heeft op 29 maart 2012 de volgende wijzigingen in het Evenementenbeleid Valkenswaard (2006) vastgesteld:

  1. het specifieke type evenement in de categorie 2 of 3, te weten evenementen op het gebied van dance, house, terror, hardore etc., is niet meer toegestaan op de locatie Markt;
  2. evenementen in de categorie 2 of 3 zijn onder de juiste randvoorwaarden toegestaan in het buitengebied;
  3. voor 2012 geldt dat enkel 1 evenement in de categorie 2 of 3 is toegestaan in het buitengebied.

 

Het gewijzigd Evenementenbeleid Valkenswaard (2006) treedt in werking op 19 april 2012. Het is vanaf deze datum te raadplegen op de gemeentelijke website www.valkenswaard.nl. Kies in de 'groene balk' bovenaan de openingspagina voor de optie 'actueel', vervolgens voor 'nota's en notities' en dan onder kopje 'recreatie en toerisme'.

 

De stukken liggen vanaf 19 april ook ter inzage op de volgende locaties:

  • de informatiehoek in de hal van het gemeentehuis van Valkenswaard aan De Hofnar 15;
  • de leeszaal van de openbare bibliotheek aan De Hofnar 12;
  • het dorpshuis in Borkel en Schaft, Dorpsstraat 55;
  • ontmoetingscentrum De Belleman, Bruninckxdal 2, Dommelen.

 

De gemeente Valkenswaard is momenteel bezig met een nieuwe nota Evenementenbeleid. Naar verwachting kan deze nieuwe beleidsnota in het 3e kwartaal van 2012 ter vaststelling aan de gemeenteraad worden aangeboden.

 

Met vragen over het evenementenbeleid kunt u terecht bij mevrouw L. Peters, team Ruimtelijke Ontwikkeling en Economie. Zij is telefonisch bereikbaar via nummer 040-208 3417 of per mail via gemeente@valkenswaard.nl ter attentie van L. Peters, team ROE.