Wijziging APV i.v.m. 'Lex silencio positivo'

Dit item is gearchiveerd op 23-02-2012.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Verordeningen
Publicatiedatum: 11-01-2012

De raad heeft op 22 december 2011 besloten de 'Lex silencio positivo' (het van rechtswege verleend zijn van aangevraagde activiteiten) voor bepaalde soorten vergunningen niet van toepassing te verklaren.

 

De Lex silencio positivo is (op grond van Europese wetgeving) in principe van toepassing op de vergunningenstelsels voor diensten, tenzij bij wettelijk voorschrift anders is bepaald. Alleen vanwege dwingende redenen van algemeen belang kan van de Lex silencio positivo worden afgezien. In hoofdstuk 1 van de APV worden twee artikelen opgenomen waarin wordt bepaald op welke vergunningenstelsels de Lex silencio positivo wel en niet van toepassing is. De volgende vergunningenstelsels worden, vanwege dwingende redenen van algemeen belang, uitgesloten van de Lex silencio positivo:

  • Artikel 2.25: evenementenvergunningen;
  • Artikel 4:18: Ontheffing van het verbod tot recreatief nachtverblijf buiten kampeerterreinen.

 

De Lex silencio positivo wordt wel van toepassing verklaard op de volgende artikelen:

  • Artikel 2.9: Ontheffing van het verbod optreden als straatartiest;
  • Artikel 2.28a: exploitatievergunning (droge horeca);
  • Artikel 2.39: exploitatievergunning speelgelegenheid;
  • Artikel 3.4: exploitatievergunning seksinrichting
  • Artikel 5.14: Vergunning venten;
  • Artikel 5.15: Vergunning standplaats;
  • Artikel 5.16: Vergunning organisatie snuffelmarkt.

 

De gewijzigde artikelen zijn in werking getreden per 1 januari 2012.

 

Het besluit en de gewijzigde tekst en artikelen in de Algemene plaatselijke verordening 2008 liggen vanaf 12 januari 2012 in de voorlichtingshoek van het gemeentehuis ter inzage.