Westerhovenseweg 9

Dit item is gearchiveerd op 06-01-2011.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning aangevraagd
Publicatiedatum: 24-11-2010

Nummer: O1 2010.308
Datum ontvangst: 12-11-2010
Omschrijving: verbouw woonhuis, Westerhovenseweg 9