Westerhovenseweg 33

Dit item is gearchiveerd op 12-01-2012.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning aangevraagd
Publicatiedatum: 30-11-2011

Nummer: OV 2011.429
Datum ontvangst: 15-11-2011
Omschrijving: kappen boom (esdoorn), Westerhovenseweg 33 - 5551 AC