Westerhovenseweg 21 B

Dit item is gearchiveerd op 03-02-2011.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning aangevraagd
Publicatiedatum: 22-12-2010

Nummer: OV 2010.201
Datum ontvangst: 09-12-2010
Omschrijving: bouwen garage, Westerhovenseweg 21 B