Welstandscommissie 9 oktober 2012

Dit item is gearchiveerd op 10-10-2012.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Welstandscommissie
Publicatiedatum: 26-09-2012

De eerstvolgende openbare vergadering van de Welstandscommissie zal plaatsvinden op dinsdag 9 oktober 2012 aanvang 09.30 uur in het gemeentehuis van Valkenswaard.

De voorlopige agenda zal ter inzage liggen bij het klantcontactcentrum in het gemeentehuis van Valkenswaard vanaf maandag 8 oktober 2012, 09.00 uur.