Welstandscommissie 8 januari 2013

Dit item is gearchiveerd op 02-01-2013.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Welstandscommissie
Publicatiedatum: 19-12-2012

De eerstvolgende openbare vergadering van de Welstandscommissie zal plaatsvinden op dinsdag 8 januari 2013 aanvang 09.30 uur in het gemeentehuis van Valkenswaard. De voorlopige agenda zal ter inzage liggen bij het klantcontactcentrum in het gemeentehuis van Valkenswaard vanaf maandag 7 januari 2013, 09.00 uur.