Welstandscommissie 7 februari 2012

Dit item is gearchiveerd op 01-02-2012.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Welstandscommissie
Publicatiedatum: 25-01-2012

De eerstvolgende openbare vergadering van de Welstandscommissie zal plaatsvinden op dinsdag 7 februari 2012 aanvang 09.30 uur in het gemeentehuis van Valkenswaard.

 

De voorlopige agenda zal ter inzage liggen bij het klantcontactcentrum in het gemeentehuis van Valkenswaard vanaf maandag 6 februari 2012, 09.00 uur.