Welstandscommissie 7 augustus 2012

Dit item is gearchiveerd op 08-08-2012.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Welstandscommissie
Publicatiedatum: 01-08-2012

De eerstvolgende openbare vergadering van de Welstandscommissie zal plaatsvinden op dinsdag 7 augustus 2012 aanvang 09.30 uur in het gemeentehuis van Valkenswaard. De voorlopige agenda zal ter inzage liggen bij het klantcontactcentrum in het gemeentehuis van Valkenswaard vanaf 6 augustus 2012, 09.00 uur.