Welstandscommissie 3 mei 2011

Dit item is gearchiveerd op 27-04-2011.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Welstandscommissie
Publicatiedatum: 20-04-2011

De eerstvolgende openbare vergadering van de Welstandscommissie zal plaatsvinden op dinsdag 3 mei 2011 aanvang 09.30 uur in het gemeentehuis van Valkenswaard. De voorlopige agenda zal ter inzage liggen bij het klantcontactcentrum in het gemeentehuis van Valkenswaard vanaf maandag 2 mei 2011, 16.00 uur.