Welstandscommissie 3 april 2012

Dit item is gearchiveerd op 28-03-2012.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Welstandscommissie
Publicatiedatum: 21-03-2012

De eerstvolgende openbare vergadering van de Welstandscommissie zal plaatsvinden op dinsdag 3 april 2012 aanvang 09.30 uur in het gemeentehuis van Valkenswaard.

 

De voorlopige agenda zal ter inzage liggen bij het klantcontactcentrum in het gemeentehuis van Valkenswaard vanaf maandag 2 april 2012, 09.00 uur.