Welstandscommissie 26 juni 2012

Dit item is gearchiveerd op 27-06-2012.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Welstandscommissie
Publicatiedatum: 20-06-2012

De eerstvolgende openbare vergadering van de Welstandscommissie zal plaatsvinden op dinsdag 26 juni 2012 aanvang 09.30 in het gemeentehuis van Valkenswaard.

 

De voorlopige agenda zal ter inzage liggen bij het klantcontactcentrum in het gemeentehuis van Valkenswaard vanaf 25 juni 2012, 09.00 uur.