Welstandscommissie 23 augustus 2011

Dit item is gearchiveerd op 10-08-2011.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Welstandscommissie
Publicatiedatum: 03-08-2011

De eerstvolgende openbare vergadering van de Welstandscommissie zal plaatsvinden op dinsdag 23 augustus 2011 aanvang 09.30 uur in het gemeentehuis van Valkenswaard. De voorlopige agenda zal ter inzage liggen bij het klantcontactcentrum in het gemeentehuis van Valkenswaard vanaf maandag 22 augustus 2011, 16.00 uur.