Welstandscommissie 22 februari 2011

Dit item is gearchiveerd op 16-02-2011.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Welstandscommissie
Publicatiedatum: 09-02-2011

De eerstvolgende openbare vergadering van de Welstandscommissie zal plaatsvinden op dinsdag 22 februari 2011 aanvang 09.30 uur in het gemeentehuis van Valkenswaard.

 

De voorlopige agenda zal ter inzage liggen bij het klantcontactcentrum in het gemeentehuis van Valkenswaard vanaf maandag 21 februari 2011, 16.00 uur.