Welstandscommissie 21 augustus 2012

Dit item is gearchiveerd op 15-08-2012.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Welstandscommissie
Publicatiedatum: 08-08-2012

De eerstvolgende openbare vergadering van de Welstandscommissie zal plaatsvinden op dinsdag 21 augustus 2012 aanvang 09.30 uur in het gemeentehuis van Valkenswaard.

De voorlopige agenda zal ter inzage liggen bij het klantcontactcentrum in het gemeentehuis van Valkenswaard vanaf 20 augustus 2012, 09.00 uur.